Vinterstengte veier eller snarveier som ikke brøytes - Gange og sykkel

Fikk vite om et tidligere arbeid som foregikk i Bergen, med å legge inn snarveier for gående (og delvis anlegg som også kunne benyttes av syklister) til Bybanen i OSM. Her var det også diskutert vinterdrift, altså først og fremst brøyting.

Bakgrunn: Rundt om kring i kommunenorge er dette en problemstilling, som også har innvirkning på prosjekter for snarveier og generell tilrettelegging for gående og syklende. Mange kommuner, som jeg også kjenner til lokalt, er tilbakeholdne med å lage et snarveiprosjekt, fordi de ikke vet om de kan eller har anledning til å vinterdrifte disse - Det koker nesten alltid ned til kostnader. Dermed lar mange være. Dette er jeg personlig svært negativ til, da alle snarveier brukes nærmest uansett, og de er også åpne mesteparten av året. (Skjønner at jeg er påvirket av været i det sentrale Østlandet her, men regner også med at skoleelever tråkker snarveier til skolen i alle deler av Norge.)

Så til spørsmålet: Skal vi tagge slik gange- og sykkelinfrastruktur? (Også i samme kategori: Isveier, som jeg har hørt har vært på f.eks. Mjøsa - Finnes de lengre? Og fjelloverganger, som Trollstigen, som stenges om vinteren.) Det virker som om det er mange forslag og løsninger her, for eksempel:

Slik jeg har forstått det tar f.eks. ikke OpenTripPlanner, brukt av Entur, noe slike hensyn i rutene som vises for syklister (Men, fant denne: Discourage walk on unfavorable road segments · Issue #3541 · opentripplanner/OpenTripPlanner · GitHub ). Er dette noe som vi bør foreslå å legge inn? @Wulfmorn, har du vært borte i dette før? Jeg mener i alle fall det er et behov for dette.

5 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/vinterstengte-veier-eller-snarveier-som-ikke-broytes-gange-og-sykkel/9387