Voorstel: ontwikkel project

Graag zou ik een vlak willen aanmaken waaruit duidelijk naar voren komt dat het gemarkeerde gebied (her) ontwikkelingsgebied betreft.
Tags daarbij:
Project owner
Project name
Project:website
Project termijn
Project area access waaruit blijkt welke [verkeers]gebruikers toe- en/of doorgang hebben tijdens het lopende project.

Doel: door ontwikkel projecten te markeren wordt daardoor een gebied onttoegankelijk tenzij bij access aan gegeven wordt welke groep gebruikers wel toe of doorgang hebben. zodat als je als verkeersgebruiker van a naar b wil bijvoorbeeld OSM Carto rekeninghoudend met ook ontwikkelproject obstakels toch een goede route bepaald kan worden.

Voorbeeld: door bouwwerkzaamheden (zowel in geval vangebouwen als wegen) worden straten geblokkeerd bij ontwikkel project Houtplein Haarlem. Daarbij is niet van belang hoe (verkeers)groepen toe-/doorgang hebben in het ontwikkel project gebied maar dat ze wel of geen toegang krijgen, zodat als je als verkeersgebruiker van aan naar b wil bijvoorbeeld OSM Carto rekeninghoudend met ook ontwikkelproject obstakels toch een goede route bepaald kan worden.
Wie is voor ?

21 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/voorstel-ontwikkel-project/103867