Vraag: is het mogelijk om een speciaal TOEKOMST-OPMERKINGEN veld in het leven te roepen?

Naar aanleiding van een recente terechte BAG-import opmerking van FrankOverman en mijn reactie daarop: “ Erg vreemd de gebouwen 1, 2 & 3 horen precies op het groene veld te vallen wat ook in het echt zo is want de gebouwen zijn casco af in het echt… Via de bagviewerlinks die ik eerder gestuurd heb is dat ook duidelijk te zien… en heb ook express de bagviewerlinks gebruikt omdat alleen al gebouw 1 133 adressen bevat…
Dit document van gemeente Haarlem geeft echter uitsluitsel hoe het gaat worden: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/609866-Noordvariant-als-voorkeursvariant-mobiliteitshub-4.pdf
Ik zal persoonlijk de OSM-kaart aanpassen als alles precies volgens bovenstaande pdf gebouwd is… alles is zo recent dat er nu in deze bouwfase een schijnbare verwarrende OSM kaart ontstaat, maar het komt goed…”
Mijn vraag: is er een manier om een link zoals hierboven aangegeven in de OSM kaart te verwerken zonder dat dit (te veel) rendercapaciteit gaat vergen ?
De reden dat ik een link zoals boven graag in een object wil verwerken is dat niet iedereen die edits doet op OSM ook daadwerkelijk lid is van het forum, laat staan ook actief post en/of onderwerpen leest op dit forum. De kans dat een niet forum lid naar aanleiding van bovenstaand voorbeeld een object (met louter goede bedoelingen laat dat duidelijk zijn om de kaart te ‘verbeteren’) verwijderd omdat hij of zij met de ogen ziet dat de weg in dit voorbeeld zeker nog bestaat en dus het gebouw als fantoomgebouw ziet. Dit terwijl als deze OSM editor meer achtergrond kan lezen/bekijken middels een link met achtergrond info meteen weet dat een object onderdeel is van veel veranderingen in de omgeving.
Doel is verder om scheiding te kunnen maken tussen: OSM-“vandalisten” en betrokken OSM-mappers met lokale kennis.
Vraag: hoe gaat OSM kwa rendering om met het veld: OMSCHRIJVING ?
Als dit veld geen capaciteits effect heeft op OSM: is het dan mogelijk een veld te maken: NABIJE TOEKOMST of anders (misschien nog betere oplossing) een speciaal TOEKOMST-OPMERKING veld.
Graag jullie reaktie/ideeën en/of opmerkingen hierover.

15 posts - 7 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/vraag-is-het-mogelijk-om-een-speciaal-toekomst-opmerkingen-veld-in-het-leven-te-roepen/98228