Walne Zebranie OpenStreetMap Polska 2024 - Ankieta

Mamy już termin Zebrania Walnego. Podrzucam formularz, bo chcemy w zarządzie chcemy sprawdzić, kto jeszcze oprócz nas chce się pojawić :joy:

PS i tak jest na Googlu …

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/walne-zebranie-openstreetmap-polska-2024-ankieta/109948