Weergegeven straatnamen

Mijn ervaring is dat straatnamen (op zijn minst binnen Nederland) vaak domweg niet kloppen bij OpenStreetMap. Neem nu mijn ervaring van vandaag: binnen, wat hoogstwaarschijnlijk nog het stadsgebied van Arnhem is, wordt de straatnaam Mariasingel vermeld. Een eerste indicatie dat er iets niet kopt, is de naam van de nabijgelegen weg Marasingel, dus niet Mariasingel. Maar dan: Google Maps heeft het hier over de weg De Laar, en mijn ervaring is wel dat zoals de straatnamen binnen Google Maps worden aangeduid het hoegenaamd altijd juist is. In dit geval weet ik dat niet zeker, omdat de beelden van Google Street View hier helemaal geen straatnaam laten zien.

Over plaatsnamen gesproken, daar faalt Google juist jammerlijk. Deze laat de weg (waarschijnlijk) De Laar binnen het gebied van Elst vallen, terwijl OSM het weergeeft als binnen het stadsgebied van Arnhem. Hier ga ik ervan uit dat de binnen OSM weergegeven grenzen van de plaatsnaamgebieden zonder meer juist zijn, dat leert mijn ervaring wel.

Dus, op algemener niveau, wat zou het fijn zijn als de straatnamen binnen OSM beter klopten (en de plaatsnamen binnen Google Maps/Google Street View, maar daar ben ik nu niet, dat besef ik). Voor de (waarschijnlijk) juiste informatie combineer ik de diensten dan maar…

8 posts - 6 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/weergegeven-straatnamen/106180