Wyłączmy listę mejlingową talk-pl

Na Produce a list of mailing lists which can be retired · Issue #975 · openstreetmap/operations · GitHub można zamówić archiwizacje nieczynnych list mejlingowych.

Czy warto to zrobić z Archiwum listy Talk-pl Strona informacyjna listy Talk-pl ?

6 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/wylaczmy-liste-mejlingowa-talk-pl/104813