Zebra på kryssene

Dette innlegget gjelder noden highway=crossing som man vanligvis finner der en bilvei og gang/sykkelvei krysser hverandre.

image

Nylig har jeg jobbet en del med disse og det er ikke helt konsekvent. Jeg har sett flere steder (i Oslo) at crossing_ref=zebra brukes for å merke strekmerkede gatekryss.
Dette ser for meg ut som en spesifik sak fra andre land. Dette bekreftes av JOSM:

image

Virker som de er brukt spesifikt i Tyskland, UK og Frankrike: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:crossing_ref

Men ref er jo en referanse til et eller annet, ikke en beskrivelse av veien. Derfor syns jeg at den andre måten, crossing:markings=zebra virker mye riktige for Norge, dette da i kombinasjon med crossing=marked.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:crossing:markings

Hele opplegget er i overkant uryddig. Taggen crossing= kan ha både marked, unmarked, traffic_signals og uncontrolled.

Så jeg tenker at det logiske er

crossing=unmarked → ingen videre tagging
crossing=marked → legg på crossing:markings
crossing=traffic_signals → legg på crossing:markings og traffic:signals=*
i tillegg finnes crossing:island=yes/no, lit=yes/no, tactile_paving=yes/no

Jeg syns at crossing=uncontrolled er meningsløs. Hvis det ikke er tagget lys så er den enten marked eller unmarked. Dessuten passer crossing_ref ikke inn da den beskriver spesifikke trafikksystemer som ikke finnes i Norge.

Jeg foreslår at:

  • Norsk community fastslår en norm.
  • Etter etablert norm er det fritt frem å endre alle highway=crossing som ikke følger normen.

Målet er å ha mer homogen tagging i Norge for å gjøre data mer brukbar. Alle tagger over finnes i wiki, men det jeg foreslår er en entydig bruk av dem.

Venter i spenning på tilbakemeldinger <3

8 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/zebra-pa-kryssene/106503