Zostawianie szpary między obszarami

Czy zostawiać szparę między obszarami pomiędzy którymi nie ma niczego w rzeczywistości?

Click to view the poll.

Oczywiście nie odnosi się do sytuacji gdzie pomiędzy zmapowanymi obszarami jest jakiś inny który na razie zaznaczony nie jest (np. plaża między lasem a wodą).

wywołane przez Note: 3081117 | OpenStreetMap

3 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/zostawianie-szpary-miedzy-obszarami/8943